Arama: Gelişmiş ]
Get Adobe Flash player

KULLANIM KOŞULLARI 

DİKKAT: WEB SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KOŞULLARI DİKKATLE OKUYUNUZ.
www.etedarikmerkezi.com WEB SİTESİNİ KULLANMANIZ BU KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. 
BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, www.etedarikmerkezi.com WEB SİTESİNİ KULLANMAYINIZ. 

1- Sitenin Kullanımı:

E-tedarik Merkezi (ETM), orijinal malzemelerde veya kopyalarında bulunan telif hakkı ve mülkiyet bildirimlerini korumanız kaydıyla bu web sitesindeki bilgileri, yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için görüntülemeniz ve karşıdan yüklemeniz için tarafınıza izin vermektedir. Bu sitedeki bilgileri hiçbir biçimde çoğaltamaz, genel kullanıma açık olarak görüntüleyemez, dağıtamaz veya kamusal ya da ticari amaçlar için kullanamazsınız. Bu bilgilerin herhangi bir amaçla başka bir web sitesinde veya ağa bağlı bilgisayar ortamında kullanılması yasaktır. Bu Koşulların herhangi birini ihlal etmeniz durumunda bu web sitesini kullanma izniniz otomatik olarak sona erer ve karşıdan yüklediğiniz veya yazdırdığınız malzemelerin tümünü hemen yok etmeniz gerekir.

2- Sorumluluk Reddi:

E-tedarik Merkezi 'nin hizmetlerine ilişkin tüm yükümlülükleri, bunların tabi oldukları sözleşmelerde belirlenmiş olup, sitede bulunan hiçbir şey söz konusu sözleşmeleri değiştiriyor olarak yorumlanamaz. Ayrıca, bu sitedeki hizmetlerin doğruluğunu ve eksiksiz olduğunu garanti etmez. E-tedarik Merkezi bu sitede ki hizmetlerde veya tarif edilen üyeliklerde ve fiyatlarında önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklikler yapabilir.

3- Sorumlulukların Sınırlanması:

E-tedarik Merkezi, satıcıları veya bu sitede belirtilen diğer üçüncü kişiler, garanti, sözleşme, haksız fiil, bilgi veya başka herhangi bir hukuksal işlem kapsamında yada söz konusu zararların gerçekleşme olasılığından, E-tedarik Merkezi önceden haberdar edilmiş olsa dahi, bu sitenin kullanılmasından doğan ya da kullanılamamasından veya söz konusu sitedeki hizmetlerden ve bilgilerden kaynaklanan hiçbir zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

4- Web Sayfasının Kullanımı (Üyelik)

Sitenin kullanımı, üyelik sözleşmesi koşullarına tabidir. Üyelik Sözleşmesi'nin dahil olduğu veya birlikte verildiği tüm hizmetleri söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni okuyup koşullarını kabul ettiğiniz sürece kullanabilirsiniz.

5- Bu Siteye Olan Bağlantılar

Diğer sitelerden bu siteye bağlantılar oluşturabilirsiniz ancak bunu ilgili kurallara uygun olarak yapabilirsiniz; a- E-tedarik Merkezinden izin almadan e-tedarik logosunu kullanamazsınız. b- Firmanıza veya ürünlerinize E-tedarik Merkezi 'nin onayladığı izlenimini veremezsiniz. c- E-tedarik Merkezi ile olan ilişkinizi başka türlü gösteremezsiniz. d- E-tedarik Merkezi hizmetleri hakkında yanlış bilgiler veremezsiniz.

6- Diğer Şirketlerin Web Sitelerine Olan Bağlantılar

Bu sitedeki diğer şirketlerin web sitelerine olan bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla konulmuştur. Bu bağlantıları kullanmanız durumunda bu siteden çıkarsınız. Diğer şirketlerin bu bağlantıları E-tedarik Merkezi tarafından incelenmemiş olup E-tedarik Merkezinin söz konusu sitelere veya içeriklerine ilişkin bir sorumluluğu yoktur ve bunların üzerinde bir denetimi bulunmamaktadır. Bu nedenle E-tedarik Merkezinin bunlara veya buralardaki bilgilere, yazılımlara ya da diğer ürünlere ve malzemelere veya bunların kullanılmasından doğan sonuçlara ilişkin herhangi bir onayı veya önerisi söz konusu değildir. Bu sitede bağlantısı olan diğer şirketlerin web sitelerine erişmek istediğinizde bunu, riski tamamen kendinize ait olmak üzere yaparsınız.