Arama: Gelişmiş ]
Get Adobe Flash player

GİZLİLİK BİLDİRGESİ 

E-tedarik Merkezi (ETM) tarafların gizlilik haklarına saygı göstermekte ve korunmasını amaçlamaktadır. E-tedarik Merkezinin Gizlilik Bildirgesi, gizlilik ilkelerini ve uygulamalarını anlatmak, ayrıca bilgilerin nasıl korunacağı hakkında bilgi vermek için hazırlamıştır.

1- Bu Gizlilik bildirgesinin kapsamı

Bu Gizlilik Bildirgesi, www.etedarikmerkezi.com  web sitesinin tamamı için geçerlidir.

2- Toplanan bilgi türleri

Bu Gizlilik Bildirgesi kişisel/kurumsal ve kişisel/kurumsal olmayan verilerin toplanmasını ve bunların bütün olarak rapor edilmesini kapsar.
a- Kişisel/kurumsal veriler, kullanıcıların kimliğiyle ilişkili bilgilerdir. Bu veriler, müşterilerinin ihtiyaçlarını ve ilgilerini daha iyi anlamak ve onlara daha iyi hizmet sunmak için kullanır. Kişisel/kurumsal verilerinizi bize vermeyi seçtikten sonra, bunların yalnızca müşteri ilişkilerinizi düzenlemek için kullanılacağından emin olabilirsiniz. Bize olan güveninizi özenle korumaya çalışırız. Kişisel/kurumsal verileriniz başkalarına satılmaz, kiralanmaz veya ödünç verilmez. Web sitelerimizi, hizmetlerimizi veya iletişimimizi özelleştirip ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için özel ve mesleki ilgi alanlarınız, ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkındaki görüşleriniz ve bunlara ilişkin demografik bilgiler istenebilir. Bu ek bilgilerin verilmesi isteğe bağlıdır. 
b- Kişisel/kurumsal olmayan veriler, belirli bir kimlik ile ilişkili olmayan kullanım ve hizmetten yararlanma bilgileridir. Bu veriler, ziyaretçilerin sistemimizi nasıl kullandığını değerlendirmek için toplanır ve analiz edilir. Topladığımız kişisel/kurumsal olmayan verilerin çoğunluğu tanımlama bilgileri veya diğer analiz teknikleri ile toplanır. E-tedarik Merkezi web sayfaları veri analizi ve özelleştirme hizmetleri için tanımlama bilgilerini, web sinyallerini ve diğer teknolojileri kullanır. E-tedarik Merkezi ayrıca, tanımlama bilgilerini kullanan diğer web sitelerine reklam da verebilir.

3. Bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz?

Kişisel/kurumsal bilgiler, ihtiyaçlarınızı ve ilgilerinizi daha iyi anlamak ve sizlere hizmet sunmak için kullanır. Bilgilerinizi özellikle bir işlemi veya siparişi tamamlamanıza yardımcı olmak, sizinle iletişim kurmak, hizmet ve destek sağlamak, verilen hizmetler ve sağlanan yararlar hakkında bilgilerinizi güncelleştirmek, yapılan promosyonları ve bazı web sayfalarını özelleştirmek için kullanırız. Bilgilerinizi, zaman zaman, E-tedarik Merkezi ürünleri veya hizmetlerine ilişkin pazar araştırmaları için sizinle iletişim kurmak amacıyla da kullanabiliriz. Online toplanan kişisel veriler, ürün kaydı, arama merkezleri veya ticaret gösterileri ya da seminerleri gibi diğer kaynaklar vasıtasıyla verdiğiniz bilgilerle de birleştirilebilir. Kişisel/kurumsal olmayan veriler, E-tedarik Merkezi web sitesi kullanımı, performansı ve etkinliği hakkında rapor düzenlemek için bir araya toplanır. Bunlar, müşterilerin deneyimlerini, kullanımlarını ve site içeriğini geliştirmek için kullanılır.

4. Bilgilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

Kişisel/kurumsal bilgileriniz başkalarına satılmaz, kiralanmaz veya ödünç verilmez. Ürün veya hizmet isteklerinizi yanıtlarken olan durumlar dışında kişisel/kurumsal bilgileriniz diğer şirketlerle paylaşılmaz. Bilgilerinizi gönderdiğinizde izniniz istenir. E-tedarik Merkezi müşteri bilgilerini, kendisinin sahip olduğu ve kendisi için çalışan kuruluşlarla ve şirketlerle paylaşır (ama yalnızca yukarıda "Bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz?" konusunda anlatıldığı biçimde). E-tedarik Merkezi "Bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz?" konusunda anlatılan tüm ürünleri, hizmetleri ve müşteri çözümlerini vermek üzere diğer hizmet sağlayıcılarla ve tedarikçilerle sözleşmeler yapar. Tedarikçiler ile hizmet sağlayıcıların e-tedarik sistemi adına aldıkları bilgileri gizli tutmaları zorunludur ve e-tedarik sistemi adına verdikleri hizmetlerin sağlanması amacı dışında başka bir amaçla kullanamazlar. Müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak için bu hizmet sağlayıcılar başka hizmet sağlayıcılar ile sözleşmeler yapabilir. e-tedarik sistemi, mahkeme celbi veya yerel yasalar gereği olmadığı sürece izniniz olmadan kişisel bilgilerinizi başka şirketlerle paylaşmaz.

5. Bilgilerinize erişim ve bilgilerin doğruluğu

Kişisel/kurumsal bilgilerinizin doğru tutulmasına çalışılır. Müşteri verilerinin doğruluğunu sağlamak için teknolojiden, yönetim ilkelerinden ve yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Online erişebilme ve bilgilerinizi değiştirebilme olanağı dahil olmak üzere kendi bilgilerinize erişim sağlayacaktır. Gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumak amacıyla verilerinize erişim için parola ve kullanıcı adı gibi öğelerle kimlik doğrulamasına ilişkin gereken önlemler alınacaktır.

6. Bilgilerinizin güvenliği

Verdiğiniz bilgilerin korunması amaçlanmaktadır. İzinsiz erişimi ve bilgilerin açıklanmasını önlemek ve verilerin doğruluğu ile doğru amaçla kullanımını sağlamak için gerekli fiziki yöntemler ve yönetim usulleri kullanılmaktadır.

7. Bu bildirimdeki değişiklikler

Gizlilik Bildirgesi koşullarında güncellemelerin olması durumunda, online ne tür bilgiler topladığımızı, bunları nasıl kullandığımızı ve seçeneklerinizin neler olduğunu her zaman bilebilmeniz için söz konusu değişiklikleri bu belgeye koyup değişiklik tarihini güncelleyeceğiz. Bu Bildirge'deki maddi değişiklikler için E-tedarik Merkezi, bundan etkilenen müşterilere bildirimde bulunacaktır.